Міжнародний товарний знак.

Міжнародний товарний знак.

У зв’язку з лібералізацією Європейського ринку і спрощенням процедури експорту якісних товарів в країни Єврозони, перед компаніями і підприємцями виникає актуальне питання про захист свого бренду (торгової марки) та запобігання використання імені вже зареєстрованої торгової марки.

Існує декілька способів міжнародної реєстрації торгової марки, які відрізняються процедурою реєстрації, обсягом правового захисту і територією правового захисту торгової марки.

Перший спосіб:
Реєстрація в Патентному відомстві іноземної держави ( у нашому випадку, Франція).

Заявка на оформлення товарного знаку подається за допомогою адвоката або іншої особи, резидента у Франції, за дорученням встановленого зразка. Такий варіант міжнародної реєстрації товарного знаку зручний, коли передбачається ведення бізнесу винятково у Франції.
Реєстрація проводиться поетапно. З дня подачі заяви до публікації заяви в Офіційному Бюлетені проходить 6 -7 тижнів. Потім, уповноваженими органами проводиться перевірка на відповідність заяви встановленим нормам і критеріям. Мінімум через 5 місяців, Патентне відомство опублікує в Офіційному Бюлетені інформацію про реєстрацію як про факт, що відбувся, повідомляє про це письмово і видає сертифікат про реєстрацію товарного знаку.
Про інші терміни відомство обмежується формулюванням – найкоротші терміни. Реєстрація дійсна строком до 10 років з правом подовження до безкінченності. Усі документи іноземного походження мають бути перекладені на французьку мову. Патентне відомство стягує збір за реєстрацію.
Другий спосіб:
Мадридська система міжнародної реєстрації товарних знаків.
Варто звернути увагу на те, що правове регулювання Мадридської системи реєстрації товарних знаків здійснюється двома документами. Мадридською Угодою і Протоколом до Мадридської Угоди.
Процедура реєстрації згідно Угоди і Протоколу до Угоди дуже схожі, але є істотні відмінності.
а) умови для реєстрації.
Відповідно до Угоди обов’язковою умовою для міжнародної реєстрації є національна реєстрація знаку. Згідно Протоколу до Угоди – можлива подача заявки на міжнародну реєстрацію і на підставі тільки національної (базової) заявки.
б) термін розгляду міжнародної реєстрації в кожній вказаній в заявці країні.
За Угодою складає 12 місяців, згідно Протоколу до Угоди – 18;

в) мова діловодства (подання заявки).
За Угодою – французька, по Протоколу до Угоди – англійська, французька, іспанська.

г) термін дії охорони.

Згідно Угоди термін дії охорони складає 20 років з моменту реєстрації, згідно Протоколу до Угоди – 10 років;
Якщо перелік іноземних філій і представництв досить довгий, тим більше включає країни що не входять в ЄС, то цей спосіб прийнятніший. Міжнародними товарними знаками, які реєструються по Мадридській системі, займається Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІС), англійською (WIPO). Їх головний офіс знаходиться в Женеві.
Третій спосіб:
Система реєстрації товарних знаків ЄС.
Особам, які можуть отримувати правову охорону, захист прав на товарний знак, є фізичні і юридичні особи, які є громадянами ЄС, або що мають місце розташування в країнах ЄС, або країнах-учасницях Паризької конвенції по охороні промислової власності або Всесвітньої торгової організації, або інших держав, якщо в них надається принцип взаємності.
Принцип взаємності оцінює уповноважене Відомство ЄС в місті Аліканте. Правова охорона поширюється на усі країни Європейського союзу (27 країни-учасниць), виділення окремих країн неможливе. Торгова марка буде зареєстрована і захищена відповідно до законодавства на 10 років, по закінченню цього терміну можна продовжити реєстрацію на невизначений термін.
І в першому, другому і третьому випадку Патентне відомство може відмовити в реєстрації у разі невідповідності товарного знаку встановленим критеріям.
Який з цих способів прийнятніше, можна буде визначити, маючи повне уявлення про цілі і завдання, що ставляться у кожному конкретному випадку.
Інформація, викладена у цій статті є лише план, схема дій до якої пізніше додаються безліч нюансів, технічних дрібниць, які потрібні, але цілком здійснимі.