Статус біженця у Франції

Звертаючи увагу на труднощі з інтеграцією іммігрантів, Франція, проте, продовжує приймати біженців з усього світу. У 2014 році у Франції було зареєстровано 50 000 клопотань про надання статусу біженця.
Але, не всі іноземці, що прибули у Францію і які просять надати їм політичний притулок, є біженцями.
Люди, що покинули свою країну із суто особистих, економічних або культурологічних причин не можуть вважатися біженцями.

Надання статусу біженця у Франції відноситься до компетенції OFPRA (Офіс Захисту Біженців і Осіб без Громадянства).
У своїй діяльності Офіс керується положеннями Женевської конвенції про статус біженців, прийнятою 28 липня 1951 року в Женеві конференцією повноважних представників, скликаною відповідно до резолюції 429 (V) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1950 року. Конвенція набула чинності 22 квітня 1954 року.
Конвенція дає визначення поняття “біженець” і встановлює загальні підстави, на яких надається статус біженця. Конвенція забороняє будь-яку дискримінацію відносно біженців. Частиною прав біженці користуються нарівні з громадянами країни, що приймає їх, частиною – на тих же умовах, що і іноземці. Конвенція допускає депортацію біженця в інтересах державної безпеки, але забороняє їх повернення в державу, з якої вони втекли, побоюючись переслідування.
З 2005 по 2014 роки,OFPRA, вкрай неохоче приймав клопотання про надання статусу біженця від громадян України. Зараз, політичне і економічне становище в країні різко змінилося, і, в березні 2014 року Україна була вилучена з числа країн, в яких дотримуються і не порушуються права людини.
З об’єктивних причин, багато громадян України були вимушені покинути їх постійне місце проживання і, навіть, їх країну проживання. Вони звернулися в іноземні міжнародні організації з клопотаннями вжити заходи по захисту їх законних прав і інтересів і надати їм політичний притулок.
Чи є заявник біженцем визначають службовці OFPRA, шляхом вивчення і аналізу наданих ним документів, а також в ході співбесід і опитувань. Як показує практика, рішення про надання притулку базується на матеріалах такого “інтерв’ю”.
З точки зору французької влади, стадія розгляду клопотання в OFPRA, є центральною і найбільш важливою частиною процедури з визначення і встановлення статусу іноземця, який просить політичного притулку у Франції.
Досьє претендента повинне максимально відповідати критеріям, встановленим Женевською конвенцією. Причому, обов’язок обгрунтувати свою заяву на отримання статусу біженця, іноземець зобов’язаний здійснювати самостійно і повинен довести службовцям OFPRA, що він, дійсно, є біженцем. Треба пояснити, яким чином, насправді, були порушені його права людини, і чому він не зміг знайти захист у свій країні.
Отримавши статус біженця, іноземець отримує право легально жити і працювати у Франції, і користуватися усіма соціальними гарантіями.
Власник статусу отримує посвідчення особи (carte de résident) строком на десять років, може відвідувати будь-які країни, окрім тієї, з якої він втік.
Якщо такий статус його не влаштовує, то біженець, пізніше, пройшовши процедуру натуралізації, може отримати французьке громадянство.
Якщо особа, що шукає притулок, отримує відмову в наданні політичного притулку з OFPRA, у нього є можливість, протягом 1 місяця, після повідомлення про рішення OFPRA, подати скаргу (recours) в Комісію по скаргах біженців (Cour National du Droit d’Asile). Цей орган виконує функцію “апеляційної інстанції” і часто не погоджується з висновками і рішеннями OFPRA. На цій стадії передбачена участь адвоката. Участь досвідченого юриста в такій справі істотно підвищує шанси претендента на отримання статусу біженця.
Апеляція (recours):
– має бути викладена французькою мовою і підписана.
– необхідно відповісти на аргументацію OFPRA, викладену у відмові, ще раз обгрунтувати факти переслідувань, вказати на додаткові докази.
За допомогою в написанні апеляції все ж, краще, звернутися до адвоката.
Позитивне рішення Комісії (Cour National du Droit d’Asile) про надання статусу претендентові є остаточним і OFPRA такі рішення не оскаржує.
Окрім статусу біженця, OFPRA може надати заявнику тимчасовий притулок і захист. Такий статус називається “protection subsidiaire”.
Власник такого статусу отримує документ, який дозволяє йому працювати і проживати у Франції на законних підставах, користуватися усіма соціальними гарантіями. Термін дії такого документу – один рік. Після завершення терміну дії такий документ треба подовжувати.
Розгляд заяви біженця про надання йому притулку у Франції може тривати близько 1 – 1,5 років. Весь цей час, претендент зможе користуватися безкоштовною медичною допомогою, отримувати грошову допомогу, йому може бути надане безкоштовне житло.
На особливу увагу заслуговують положення Дублінської конвенції.
Щоб просити притулок у Франції, треба довести, що саме Франція є пунктом призначення і, саме у Франції, біженець хоче отримати притулок. Префектура, OFPRA може не прийняти документи у претендента, який перебував в “безпечній країні” по дорозі у Францію. Якщо біженця запідозрять в тому, що він перебував в іншій країні, яка ухвалила Дублінську конвенцію, то він може бути висланий в цю країну. Префектура проведе розслідування і вимагатиме, щоб біженець подав клопотання з проханням про надання притулку в першій “безпечній країні”, яку він перетинав. Префектура і поліція може вжити усі заходи, щоб вислати біженця в цю країну.